U

Zaloguj się

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę w naszym sklepie internetowym będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny oraz zwrócić towar bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować nas tj. Moja Faktoria e-mail: mojafaktoria@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentom prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru są możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Towar musi posiadać oryginalne metki i naklejki.

Skutki odstąpienia od umowy

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (za wyjątkiem kosztów dostawy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

7. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą. na adres:, Moja Faktoria Karolina Różyło, ul. Brzozowa 1 H, 59-700 Bolesławiec, Polska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Odstąpienie od umowy przez klientów innych niż konsumenci regulują przepisy kodeksu cywilnego.